web analytics

NextGen Galerija

IZJAVO O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA
 

Izjava o varnosti pomeni politiko varnosti in zdravja pri delu ter določa ukrepe za njeno izvajanje.Namen te izjave je zmanjšanje tveganj za poškodbe in zdravstvene okvare v našem podjetju, hkrati pa je to tudi predlog za izvajanje preventivnih aktivnosti v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 56/99).

 

Vsa delovna mesta, navedena v prilogah te izjave, zagotavljajo varnost in zdravje pri delu, ob rednem spremljanju tveganj na delovnih mestih, z izvajanjem določenih varnostnih ukrepov, kadar je tveganje nesprejemljivo, v dogovorjenih rokih in osebami, ki so zadolžene za izvedbo, z doslednim upoštevanjem navodil za delo, z izvajanjem izobraževanja in usposabljanja delavcev in rednimi periodičnimi zdravstvenimi pregledi.

 

Kot odgovorna oseba izjavljam, da bodo zagotovljena vsa potrebna materialna sredstva za izvedbo varnostnih ukrepov.

 

Prav tako bo zagotovljena ustrezna obveščenost in sodelovanje delavcev oziroma njihovih predstavnikov, pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela.

Slideshow

 

Prispevki